Tổng hợp danh mục sản phẩm thuốc tại Thuốc LP

Tong hop danh muc san pham thuoc tai Thuoc LP

ThuocLP.com chia sẻ bài viết tổng hợp tất cả các dòng thuốc đặc trị, thuốc hiếm về các dòng ung thư phổi ung thư gan, ung thư vú …. các dòng thuốc phổ biến, kiến thức bệnh học và các dòng thuốc điều trị tại Thuốc LP.

Tổng hợp danh mục sản phẩm thuốc tại Thuốc LP

Stt Vị trí Danh Mục Tên thuốc hoạt chất Link
1 A Ung Thư Phổi Giotrif 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-giotrif-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-giotrif/
2 A ung thư phổi Xovoltib 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xovoltib-40mg-afatinib-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xovoltib/
3 A ung thư phổi Alecensa 150mg Alectinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alecensa-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-alecensa/
4 A ung thư phổi Alecnib 150mg Alectinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alecnib-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alecnib/
5 A ung thư phổi Zykadia 150mg Ceritinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zykadia-150mg-ceritinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-zykadia/
6 A ung thư phổi Crizonix 250mg Crizotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-crizonix-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-crizonix/
7 A ung thư phổi Xalkori 250mg Crizotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xalkori-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xalkori/
8 A Ung Thư Phổi Erlonat 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/gia-thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
9 A ung thư phổi Erlocip 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-erlocip-150-mg-cipla-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-erlocip/
10 A ung thư phổi Tarceva 150mg Erlotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tarceva-150mg-30-vien-erlotinib-gia-thuoc-tarceva/
11 A Ung Thư Phổi Geftinat 250mg Gefitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-geftinat-250mg-natco-gia-thuoc-geftinib/
12 A Ung Thư Phổi Iressa 250mg Gefitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-iressa-250mg-gefitinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
13 A Ung Thư Phổi Osicent 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-osicent/
14 A Ung Thư Phổi Osimert 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-osimert-80mg-gia-bao-nhieu-mua-osimertinib-o-dau/
15 A ung thư phổi Tagrisso 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tagrisso-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-tagrisso/
16 A ung thư phổi Tagrix 80mg Osimertinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
17 A ung thư phổi Alimta 100mg Pemetrexed https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alimta-100mg-pemetrexed-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alimta/
18 A ung thư phổi Afanix 40mg Afatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-afanix-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-afanix/
19 A xơ hóa phổi Ofev 150mg Nintedanib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ofev-150mg-nintedanib-dieu-tri-benh-xo-phoi-gia-thuoc-ofev/
20 A xơ hóa phổi Esbriet 267mg pirfenidone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-esbriet-267mg-pirfenidone-dieu-tri-benh-xo-hoa-phoi-gia-thuoc-esbriet/
21 B ung thư vú Arimidex 1mg Anastrozole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-arimidex-1mg-28-vien-anastrozole-gia-thuoc-arimidex-1mg/
22 B ung thư vú Afinitor 10mg everolimus https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-afinitor-10mg-everolimus-ung-thu-vu-gia-thuoc-afinitor/
23 B ung thư vú Aromasin 25mg Exemestane https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-aromasin-25mg-exemestane-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-aromasin/
24 B ung thư vú Tykerb 250mg lapatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tykerb-250mg-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-tykerb/
25 B ung thư vú Femara 2.5mg Letrozole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-femara-2-5mg-letrozole-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-femara/
26 B Ung Thư Vú Ibrance palbociclib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ibrance-dieu-tri-ung-thu-vu-di-can-gia-thuoc-ibrance/
27 B Ung Thư Vú Herceptin 150mg Trastuzumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-herceptin-150mg-trastuzumab-ung-thu-vu-da-day-gia-thuoc-herceptin/
28 B Ung Thu Vú, Phổi Navelbine 30mg Vinorelbine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-navelbine-30mg-vinorelbine-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-navelbine/
29 C Ung Thư Gan Lenvaxen 4mg 10mg Lenvatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lenvaxen-4mg-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-lenvaxen/
30 C Ung Thư Gan Lenvima 4mg 10mg Lenvatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lenvima-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-thuoc-lenvima/
31 C Ung thư Gan Nexavar 200mg Sorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-nexavar-200mg-60-vien-gia-thuoc-sorafenib/
32 C ung thư gan Sorafenat 200mg Sorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sorafenat-200mg-natco-gia-thuoc-sorafenib/
33 C ung thư thận Votrient 400mg Pazopanib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-votrient-400mg-pazopanib-dieu-tri-ung-thu-than-gia-thuoc-votrient/
34 D ung thư đại trực tràng Xeloda 500mg Capecitabine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xeloda-500mg-120-vien-capecitabine-gia-thuoc-xeloda/
35 D ung thư đại trực tràng Xeltabin 500 mg Capecitabine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xeltabin-500-mg-kapesitabin-dieu-tri-ung-thu-dai-truc-trang/
36 D Ung thư đại trực tràng, gan Regonix 40mg Regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-regonix-40mg-regorafenib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-regonix/
37 D Ung thư đại trực tràng, gan resihance 40mg regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-regorafenib-40mg-resihance-gia-thuoc-regorafenib/
38 D Ung thư đại trực tràng, gan Stivarga 40mg regorafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-tri-ung-thu-truc-trang-gia-thuoc-stivarga/
39 D ung thư ruột, tuyến tụy hoặc thận Sutent 12.5mg Sunitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sutent-12-5mg-sunitinib-dieu-tri-ung-thu-ruot-tuyen-tuy-hoac-than-gia-thuoc-sutent/
40 E Tuyến tiền liệt Avodart 0.5mg Dutasteride https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avodart-0-5mg-30-vien-dutasteride-gia-thuoc-avodart/
41 E Tuyến tiền liệt Vesicare 5mg Solifenacin succinate https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vesicare-5mg-solifenacin-succinate-gia-thuoc-vesicare/
42 E ung thư tiền liệt tuyến Abirapro 250mg Abiraterone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-abirapro-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-glenmark/
43 E Ung thư tuyến tiền liệt Zytiga 250mg Abiraterone https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zytiga-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-gia-thuoc-zytiga/
44 E Ung thư tuyến tiền liệt Casodex 50mg Bicalutamide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-casodex-50mg-28-vien-gia-thuoc-casodex-50mg/
45 E Ung thư tuyến tiền liệt Xtandi 40mg Enzalutamide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xtandi-40mg-enzalutamide-ung-thu-tuyen-tien-liet-gia-thuoc-xtandi/
46 E Ung thư tuyến tiền liệt Zoladex 3.6mg Goserelin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zoladex-3-6mg-goserelin-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-zoladex/
47 F ung thư máu Vidaza 100mg Azacitidine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vidaza-100mg-azacitidine-dieu-tri-ung-thu-tuy-xuong-suy-tuy-bach-cau-man-tinh-gia-thuoc-vidaza/
48 F Ung thư máu Leukeran 2mg Chlorambucil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-leukeran-2mg-chlorambucil-dieu-tri-ung-thu-mau-gia-thuoc-leukeran/
49 F ung thư máu Revolade 25mg Eltrombopag https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-revolade-25mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-thuoc-revolade/
50 F ung thư máu Revolade 50mg Eltrombopag https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-revolade-50mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/
51 F Ung thư máu Glivec 100mg Imatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-glivec-100mg-imatinib-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-glivec-100mg/
52 F Ung thư máu Glivec 400mg Imatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-glivec-400mg-imatinib-benh-bach-cau-man-gia-thuoc-glivec-400/
53 F Ung thư máu Leunase L-asparaginase https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-leunase-10000-ku-l-asparaginase-benh-bach-cau-cap-gia-leunase/
54 F Ung thư Máu Alkeran 2mg Melphalan https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alkeran-2mg-melphalan-ung-thu-mau-gia-thuoc-alkeran/
55 F Ung thư máu Tasigna 200mg Nilotinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tasigna-200mg-nilotinib-dieu-tri-ung-thu-mau-nhiem-sac-the-philadelphia-duong-tinh/
56 F ung thư máu Iclusig 15mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-iclusig-15mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-thuoc-iclusig/
57 F Ung thư máu Lucipona 15mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lucipona-15mg-ponatinib-dieu-tri-benh-bach-cau-gia-lucipona/
58 F Ung thư máu Ponaxen 45mg Ponatinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ponaxen-45mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-ponaxen/
59 F Ung thư máu Jakavi 15mg Ruxolitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-jakavi-15mg-ruxolitinib-gia-bao-nhieu-mua-thuoc-jakavi-o-dau/
60 F Ung thư máu Jakavi 20mg Ruxolitinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-benh-roi-loan-tuy-xuong-gia-thuoc-jakavi/
61 F Ung thư máu PuriNethol 50mg Mercaptoprin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-purinethol-50mg-25-vien-mercaptoprin-gia-thuoc-purinethol/
62 G ung thư buồng trứng Niranib 100mg Niraparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-niranib-100mg-niraparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-niranib/
63 G Ung thư buồng trứng Lynib 100mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lynib-100mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-lynib/
64 G Ung thư buồng trứng Lynparza 50mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lynparza-50mg-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-thuoc-lynparza/
65 G ung thư buồng trứng Olanib 50mg Olaparib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-olanib-50mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-olanib/
66 H Chống Ung Thư, ăn ngon Megace 160mg Megestrol acetat https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-megace-160mg-megestrol-acetat-30-vien/
67 H Hỗ trợ ung thư Fukujyusen Nấm Linh Chi https://thuoclp.com/san-pham/fukujyusen-phong-chong-va-dieu-tri-ung-thu-nhat-ban/
68 H Hỗ trợ ung thư Fucoidan Tảo Nhật https://thuoclp.com/san-pham/fucoidan-nhat-la-gi-cong-dung-cua-fucoidan/
69 H ung thư các loại Tecentriq 1200mg/20ml Atezolizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tecentriq-1200mg-20ml-atezolizumab-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-di-can-gia-tecentriq/
70 H ung thư các loại Opdivo 100mg/10ml Nivolumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-opdivo-100mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
71 H ung thư các loại Opdivo 40mg/10ml Nivolumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-opdivo-40mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
72 H Ung thư các loại Avastin 100mg/4ml Bevacizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avastin-100mg-4ml-bevacizumab-dich-tiem-dieu-tri-ung-thu/
73 H Ung thư các loại Avastin 400mg/16ml Bevacizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avastin-400mg-16ml-bevacizumab-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-avastin/
74 H Ung thư các loại Erbitux 100mg/20ml cetuximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-erbitux-100mg-20ml-cetuximab-dieu-tri-benh-ung-thu-gia-thuoc-erbitux/
75 H Ung thư các loại Keytruda 100mg/4ml Pembrolizumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-keytruda-pembrolizumab-100mg/
76 H Ung thư các loại Cyramza 10mg/ml Ramucirumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cyramza-10mg-ml-ramucirumab-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-di-can/
77 H Ung thư các loại Kadcyla 100mg trastuzumab emtansine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-kadcyla-100mg-giup-phong-chong-ung-thu-gia-thuoc-kadcyla/
78 I ung thư da Tafinlar 75mg Dabrafenib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tafinlar-75mg-dabrafenib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-thuoc-tafinlar/
79 I Ung thư Da Mekinist 2mg Trametinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-mekinist-2mg-trametinib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-mekinist/
80 I ung thư lan ra xương Zometa 4mg/5ml Axit Zoledronic https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zometa-4mg-5ml-axit-zoledronic-ung-thu-tuy-xuong-gia-thuoc-zometa/
81 I ung thư lan ra xương Xgeva 120mg Denosumab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xgeva-120mg-denosumab-ung-thu-lan-ra-xuong-tang-canxi-mau/
82 I Ung thư Não Gleostine 40mg Lomustine https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-gleostine-40mg-dieu-tri-cac-khoi-u-nao-gia-thuoc-gleostine/
83 I Ung thư não Temodal 100mg Temozolomide https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-temodal-100mg-temozolomide-thuoc-gi-gia-thuoc-temodal/
84 K Điều Trị loãng xương Aclasta 5mg/100ml  acid Zoledronic https://thuoclp.com/san-pham/aclasta-5mg100ml-gia-thuoc-aclasta-loang-xuong/
85 K Điều Trị loãng xương Bonviva 150mg ibandronic https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-bonviva-150mg-ibandronic-dieu-tri-loang-xuong-sau-man-kinh/
86 K Điều Trị loãng xương Actonel 35mg Risedronate https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-actonel-35mg-risedronate-dieu-tri-loang-xuong-gia-thuoc-actonel/
87 k ung thư hạch Adcetris 50mg Brentuximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-adcetris-50mg-brentuximab-dieu-tri-ung-thu-hach-hodgkin-gia-adcetris/
88 k ung thư hạch Ibrutinix 140mg Ibrutinib https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ibrutinix-140mg-ibrutinib-dieu-tri-ung-thu-hach-gia-ibrutinix/
89 L Chống phơi nhiễm HIV Truvada emtricitabine 200mg và tenofovir 245mg https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-truvada-chong-phoi-nhiem-ngua-hiv-emtricitabine-200mg-va-tenofovir-245mg/
90 L chống phơi nhiễm HIV Ricovir-Em 300mg / 200mg Tenofovir 300mg và Emtricitabine 200mg https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ricovir-em-chong-phoi-nhiem-hiv-tenofovir-300mg-va-emtricitabine-200mg-gia-ricovir-em/
91 L Viêm Gan B C  Zepatier 50mg/100mg Elbasvir và grazoprevir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zepatier-50mg-100mg-dieu-tri-viem-gan-c-gia-thuoc-zepatier/
92 L Viêm Gan B C Viread 300mg Tenofovir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-viread-300mg-tenofovir-thuoc-chong-mot-so-vi-rut-gia-viread/
93 M Chống Thải Ghép, Vảy Nến Sandimmun Neoral 25mg Ciclosporin https://thuoclp.com/san-pham/sandimmun-neoral-25mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-25mg/
94 M Thuốc Thải Ghép Neoral 100mg Ciclosporin https://thuoclp.com/san-pham/sandimmun-neoral-100mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-100mg/
95 M Thuốc Thải Ghép CellCept 250mg Mycophenolate mofetil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cellcept-250mg-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc-cellcept/
96 M Thuốc Thải Ghép CellCept 500mg Mycophenolate mofetil https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cellcept-500mg-50-vien-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc/
97 M thuốc thải Ghép Prograf 1mg Tacrolimus https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-prograf-1mg-tacrolimus-phong-ngua-dao-thai-ghep-than-gan-gia-thuoc-prograf/
98 M Thuốc vảy nến Soriatane 25mg Acitretin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-soriatane-25mg-acitretin-dieu-tri-benh-vay-nen-gia-soriatane/
99 M thuốc Vẩy nến Remicade 100mg Infliximab https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-remicade-100mg-infliximab-dieu-tri-viem-khop-vay-nen-viem-loet-dai-trang-gia-bot-pha-tiem-remicade/
100 N Chống Huyết Khối Eliquis 5mg Apixaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-eliquis-5mg-apixaban-giup-phong-chong-dot-quy-gia-thuoc-eliquis/
101 N Chống Huyết Khối Pradaxa 110mg Dabigatran etexilate https://thuoclp.com/san-pham/gia-thuoc-pradaxa-110mg-dabigatran-etexilate/
102 N Chống Huyết Khối Xarelto 10mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-10mg-rivaroxaban-phong-ngua-huyet-khoi-tinh-mach-gia-thuoc-xarelto-10mg/
103 N Chống Huyết Khối Xarelto 15mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-15mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-15mg/
104 N Chống Huyết Khối Xarelto 20mg Rivaroxaban https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-20mg/
105 O Prolactin cao, u tuyến yên Dostinex 0.5mg Cabergoline https://thuoclp.com/san-pham/dostinex-0-5mg-8-vien-cabergoline-gia-thuoc-dostinex/
106 O Thuốc đạm thận Ketosteril Ketosteril https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ketosteril-100-vien-gia-thuoc-trong-benh-than-man/
107 O Thuốc động kinh Keppra 500mg Levetiracetam https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-keppra-500mg-50-vien-levetiracetam-gia-thuoc-keppra/
108 O Thuốc động kinh Sabril 500mg Vigabatrin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sabril-500mg-100-vien-vigabatrin-gia-thuoc-sabril/
109 O Thuốc teo cơ Rilutek 50mg Riluzole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-rilutek-50mg-56-vien-riluzole-gia-thuoc-rilutek/
110 P nhiễm khuẩn CMV Valcyte 450mg Valganciclovir https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-viem-vong-mac-gia-thuoc-valcyte/
111 P Nhiễm Trùng do Nấm Noxafil 100mg posaconazole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-noxafil-100mg-dieu-tri-phong-chong-nhiem-trung-gia-thuoc-noxafil/
112 P Nhiễm Trùng do Nấm Vfend 200 mg Voriconazole https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vfend-200mg-voriconazole-dieu-tri-nhiem-trung-do-nam/
113 P tăng huyết áp động mạch phổi Tracleer 125mg  Bosentan https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tracleer-125mg-bosentan-thuoc-dieu-tri-tang-huyet-ap-dong-mach-phoi-gia-thuoc-tracleer/
114 P Tắt nghẽn phổi Spiriva 18mcg Tiotropium https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-spiriva-18mcg-dieu-tri-tac-nghen-phoi-man-tinh-gia-thuoc-spiriva/
115 Q Hormone tăng trưởng Genotropin 12mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-genotropin-12mg-somatropin-36iu-hormone-tang-truong/
116 Q Hormone tăng trưởng Norditropin 10mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-norditropin-10mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
117 Q Hormone tăng trưởng Norditropin 15mg Somatropin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-norditropin-15mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
118 Q Thuốc Tiểu đường Ryzodeg 100u/ml Insulin https://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ryzodeg-100u-ml-dieu-tri-benh-benh-tieu-duong-gia-thuoc-ryzodeg/

 

Thuốc phổ biến:

Kiến thức bệnh học:

Danh mục thuốc điều trị:

P.A.S.S 123camon

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *