Tổng hợp danh mục sản phẩm thuốc tại Thuốc LP

danh muc thuoc tai nhathuoclanphuong

NhaThuocLanPhuong.net chia sẻ bài viết tổng hợp tất cả các dòng thuốc đặc trị, thuốc hiếm về các dòng ung thư phổi ung thư gan, ung thư vú …. các dòng thuốc phổ biến, kiến thức bệnh học và các dòng thuốc điều trị tại Thuốc LP.

Tổng hợp danh mục sản phẩm thuốc tại Thuốc LP

SttVị tríDanh MụcTên thuốchoạt chấtLink
1AUng Thư PhổiGiotrif 40mgAfatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-giotrif-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-giotrif/
2Aung thư phổiXovoltib 40mgAfatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xovoltib-40mg-afatinib-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xovoltib/
3Aung thư phổiAlecensa 150mgAlectinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alecensa-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-alecensa/
4Aung thư phổiAlecnib 150mgAlectinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alecnib-150mg-alectinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alecnib/
5Aung thư phổiZykadia 150mgCeritinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zykadia-150mg-ceritinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-zykadia/
6Aung thư phổiCrizonix 250mgCrizotinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-crizonix-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-crizonix/
7Aung thư phổiXalkori 250mgCrizotinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xalkori-250mg-crizotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-xalkori/
8AUng Thư PhổiErlonat 150mgErlotinibhttps://thuoclp.com/san-pham/gia-thuoc-erlonat-150-mg-erlotinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
9Aung thư phổiErlocip 150mgErlotinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-erlocip-150-mg-cipla-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-erlocip/
10Aung thư phổiTarceva 150mgErlotinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tarceva-150mg-30-vien-erlotinib-gia-thuoc-tarceva/
11AUng Thư PhổiGeftinat 250mgGefitinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-geftinat-250mg-natco-gia-thuoc-geftinib/
12AUng Thư PhổiIressa 250mgGefitinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-iressa-250mg-gefitinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
13AUng Thư PhổiOsicent 80mgOsimertinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-osicent-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-osicent/
14AUng Thư PhổiOsimert 80mgOsimertinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-osimert-80mg-gia-bao-nhieu-mua-osimertinib-o-dau/
15Aung thư phổiTagrisso 80mgOsimertinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tagrisso-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-thuoc-tagrisso/
16Aung thư phổiTagrix 80mgOsimertinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tagrix-80mg-osimertinib-dieu-tri-ung-thu-phoi/
17Aung thư phổiAlimta 100mgPemetrexedhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alimta-100mg-pemetrexed-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-alimta/
18Aung thư phổiAfanix 40mgAfatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-afanix-40mg-afatinib-dieu-tri-ung-thu-phoi-gia-afanix/
19Axơ hóa phổiOfev 150mgNintedanibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ofev-150mg-nintedanib-dieu-tri-benh-xo-phoi-gia-thuoc-ofev/
20Axơ hóa phổiEsbriet 267mgpirfenidonehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-esbriet-267mg-pirfenidone-dieu-tri-benh-xo-hoa-phoi-gia-thuoc-esbriet/
21Bung thư vúArimidex 1mgAnastrozolehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-arimidex-1mg-28-vien-anastrozole-gia-thuoc-arimidex-1mg/
22Bung thư vúAfinitor 10mgeverolimushttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-afinitor-10mg-everolimus-ung-thu-vu-gia-thuoc-afinitor/
23Bung thư vúAromasin 25mgExemestanehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-aromasin-25mg-exemestane-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-aromasin/
24Bung thư vúTykerb 250mglapatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tykerb-250mg-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-tykerb/
25Bung thư vúFemara 2.5mgLetrozolehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-femara-2-5mg-letrozole-dieu-tri-ung-thu-vu-gia-thuoc-femara/
26BUng Thư VúIbrancepalbociclibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ibrance-dieu-tri-ung-thu-vu-di-can-gia-thuoc-ibrance/
27BUng Thư VúHerceptin 150mgTrastuzumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-herceptin-150mg-trastuzumab-ung-thu-vu-da-day-gia-thuoc-herceptin/
28BUng Thu Vú, PhổiNavelbine 30mgVinorelbinehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-navelbine-30mg-vinorelbine-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-navelbine/
29CUng Thư GanLenvaxen 4mg 10mgLenvatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lenvaxen-4mg-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-lenvaxen/
30CUng Thư GanLenvima 4mg 10mgLenvatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lenvima-10mg-lenvatinib-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-gia-thuoc-lenvima/
31CUng thư GanNexavar 200mgSorafenibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-nexavar-200mg-60-vien-gia-thuoc-sorafenib/
32Cung thư ganSorafenat 200mgSorafenibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sorafenat-200mg-natco-gia-thuoc-sorafenib/
33Cung thư thậnVotrient 400mgPazopanibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-votrient-400mg-pazopanib-dieu-tri-ung-thu-than-gia-thuoc-votrient/
34Dung thư đại trực tràngXeloda 500mgCapecitabinehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xeloda-500mg-120-vien-capecitabine-gia-thuoc-xeloda/
35Dung thư đại trực tràngXeltabin 500 mgCapecitabinehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xeltabin-500-mg-kapesitabin-dieu-tri-ung-thu-dai-truc-trang/
36DUng thư đại trực tràng, ganRegonix 40mgRegorafenibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-regonix-40mg-regorafenib-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-gia-regonix/
37DUng thư đại trực tràng, ganresihance 40mgregorafenibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-regorafenib-40mg-resihance-gia-thuoc-regorafenib/
38DUng thư đại trực tràng, ganStivarga 40mgregorafenibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-stivarga-40mg-regorafenib-tri-ung-thu-truc-trang-gia-thuoc-stivarga/
39Dung thư ruột, tuyến tụy hoặc thậnSutent 12.5mgSunitinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sutent-12-5mg-sunitinib-dieu-tri-ung-thu-ruot-tuyen-tuy-hoac-than-gia-thuoc-sutent/
40ETuyến tiền liệtAvodart 0.5mgDutasteridehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avodart-0-5mg-30-vien-dutasteride-gia-thuoc-avodart/
41ETuyến tiền liệtVesicare 5mgSolifenacin succinatehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vesicare-5mg-solifenacin-succinate-gia-thuoc-vesicare/
42Eung thư tiền liệt tuyếnAbirapro 250mgAbirateronehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-abirapro-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-glenmark/
43EUng thư tuyến tiền liệtZytiga 250mgAbirateronehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zytiga-250mg-abiraterone-ung-thu-tien-liet-tuyen-gia-thuoc-zytiga/
44EUng thư tuyến tiền liệtCasodex 50mgBicalutamidehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-casodex-50mg-28-vien-gia-thuoc-casodex-50mg/
45EUng thư tuyến tiền liệtXtandi 40mgEnzalutamidehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xtandi-40mg-enzalutamide-ung-thu-tuyen-tien-liet-gia-thuoc-xtandi/
46EUng thư tuyến tiền liệtZoladex 3.6mgGoserelinhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zoladex-3-6mg-goserelin-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-zoladex/
47Fung thư máuVidaza 100mgAzacitidinehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vidaza-100mg-azacitidine-dieu-tri-ung-thu-tuy-xuong-suy-tuy-bach-cau-man-tinh-gia-thuoc-vidaza/
48FUng thư máuLeukeran 2mgChlorambucilhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-leukeran-2mg-chlorambucil-dieu-tri-ung-thu-mau-gia-thuoc-leukeran/
49Fung thư máuRevolade 25mgEltrombopaghttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-revolade-25mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-thuoc-revolade/
50Fung thư máuRevolade 50mgEltrombopaghttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-revolade-50mg-eltrombopag-dieu-tri-giam-tieu-cau-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/
51FUng thư máuGlivec 100mgImatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-glivec-100mg-imatinib-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-glivec-100mg/
52FUng thư máuGlivec 400mgImatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-glivec-400mg-imatinib-benh-bach-cau-man-gia-thuoc-glivec-400/
53FUng thư máuLeunaseL-asparaginasehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-leunase-10000-ku-l-asparaginase-benh-bach-cau-cap-gia-leunase/
54FUng thư MáuAlkeran 2mgMelphalanhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-alkeran-2mg-melphalan-ung-thu-mau-gia-thuoc-alkeran/
55FUng thư máuTasigna 200mgNilotinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tasigna-200mg-nilotinib-dieu-tri-ung-thu-mau-nhiem-sac-the-philadelphia-duong-tinh/
56Fung thư máuIclusig 15mgPonatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-iclusig-15mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-thuoc-iclusig/
57FUng thư máuLucipona 15mgPonatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lucipona-15mg-ponatinib-dieu-tri-benh-bach-cau-gia-lucipona/
58FUng thư máuPonaxen 45mgPonatinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ponaxen-45mg-ponatinib-dieu-tri-ung-thu-bach-cau-gia-ponaxen/
59FUng thư máuJakavi 15mgRuxolitinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-jakavi-15mg-ruxolitinib-gia-bao-nhieu-mua-thuoc-jakavi-o-dau/
60FUng thư máuJakavi 20mgRuxolitinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-jakavi-20mg-ruxolitinib-benh-roi-loan-tuy-xuong-gia-thuoc-jakavi/
61FUng thư máuPuriNethol 50mgMercaptoprinhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-purinethol-50mg-25-vien-mercaptoprin-gia-thuoc-purinethol/
62Gung thư buồng trứngNiranib 100mgNiraparibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-niranib-100mg-niraparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-niranib/
63GUng thư buồng trứngLynib 100mgOlaparibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lynib-100mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-lynib/
64GUng thư buồng trứngLynparza 50mgOlaparibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-lynparza-50mg-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-thuoc-lynparza/
65Gung thư buồng trứngOlanib 50mgOlaparibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-olanib-50mg-olaparib-dieu-tri-ung-thu-buong-trung-gia-olanib/
66HChống Ung Thư, ăn ngonMegace 160mgMegestrol acetathttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-megace-160mg-megestrol-acetat-30-vien/
67HHỗ trợ ung thưFukujyusenNấm Linh Chihttps://thuoclp.com/san-pham/fukujyusen-phong-chong-va-dieu-tri-ung-thu-nhat-ban/
68HHỗ trợ ung thưFucoidanTảo Nhậthttps://thuoclp.com/san-pham/fucoidan-nhat-la-gi-cong-dung-cua-fucoidan/
69Hung thư các loạiTecentriq 1200mg/20mlAtezolizumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tecentriq-1200mg-20ml-atezolizumab-dieu-tri-mot-so-benh-ung-thu-di-can-gia-tecentriq/
70Hung thư các loạiOpdivo 100mg/10mlNivolumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-opdivo-100mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
71Hung thư các loạiOpdivo 40mg/10mlNivolumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-opdivo-40mg-10ml-nivolumab-dieu-tri-ung-thu-trung-dich-gia-thuoc-opdivo/
72HUng thư các loạiAvastin 100mg/4mlBevacizumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avastin-100mg-4ml-bevacizumab-dich-tiem-dieu-tri-ung-thu/
73HUng thư các loạiAvastin 400mg/16mlBevacizumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-avastin-400mg-16ml-bevacizumab-dieu-tri-ung-thu-gia-thuoc-avastin/
74HUng thư các loạiErbitux 100mg/20mlcetuximabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-erbitux-100mg-20ml-cetuximab-dieu-tri-benh-ung-thu-gia-thuoc-erbitux/
75HUng thư các loạiKeytruda 100mg/4mlPembrolizumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-keytruda-pembrolizumab-100mg/
76HUng thư các loạiCyramza 10mg/mlRamucirumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cyramza-10mg-ml-ramucirumab-dieu-tri-mot-so-loai-ung-thu-di-can/
77HUng thư các loạiKadcyla 100mgtrastuzumab emtansinehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-kadcyla-100mg-giup-phong-chong-ung-thu-gia-thuoc-kadcyla/
78Iung thư daTafinlar 75mgDabrafenibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tafinlar-75mg-dabrafenib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-thuoc-tafinlar/
79IUng thư DaMekinist 2mgTrametinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-mekinist-2mg-trametinib-dieu-tri-ung-thu-da-gia-mekinist/
80Iung thư lan ra xươngZometa 4mg/5mlAxit Zoledronichttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zometa-4mg-5ml-axit-zoledronic-ung-thu-tuy-xuong-gia-thuoc-zometa/
81Iung thư lan ra xươngXgeva 120mgDenosumabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xgeva-120mg-denosumab-ung-thu-lan-ra-xuong-tang-canxi-mau/
82IUng thư NãoGleostine 40mgLomustinehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-gleostine-40mg-dieu-tri-cac-khoi-u-nao-gia-thuoc-gleostine/
83IUng thư nãoTemodal 100mgTemozolomidehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-temodal-100mg-temozolomide-thuoc-gi-gia-thuoc-temodal/
84KĐiều Trị loãng xươngAclasta 5mg/100ml acid Zoledronichttps://thuoclp.com/san-pham/aclasta-5mg100ml-gia-thuoc-aclasta-loang-xuong/
85KĐiều Trị loãng xươngBonviva 150mgibandronichttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-bonviva-150mg-ibandronic-dieu-tri-loang-xuong-sau-man-kinh/
86KĐiều Trị loãng xươngActonel 35mgRisedronatehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-actonel-35mg-risedronate-dieu-tri-loang-xuong-gia-thuoc-actonel/
87kung thư hạchAdcetris 50mgBrentuximabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-adcetris-50mg-brentuximab-dieu-tri-ung-thu-hach-hodgkin-gia-adcetris/
88kung thư hạchIbrutinix 140mgIbrutinibhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ibrutinix-140mg-ibrutinib-dieu-tri-ung-thu-hach-gia-ibrutinix/
89LChống phơi nhiễm HIVTruvadaemtricitabine 200mg và tenofovir 245mghttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-truvada-chong-phoi-nhiem-ngua-hiv-emtricitabine-200mg-va-tenofovir-245mg/
90Lchống phơi nhiễm HIVRicovir-Em 300mg / 200mgTenofovir 300mg và Emtricitabine 200mghttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ricovir-em-chong-phoi-nhiem-hiv-tenofovir-300mg-va-emtricitabine-200mg-gia-ricovir-em/
91LViêm Gan B C Zepatier 50mg/100mgElbasvir và grazoprevirhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-zepatier-50mg-100mg-dieu-tri-viem-gan-c-gia-thuoc-zepatier/
92LViêm Gan B CViread 300mgTenofovirhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-viread-300mg-tenofovir-thuoc-chong-mot-so-vi-rut-gia-viread/
93MChống Thải Ghép, Vảy NếnSandimmun Neoral 25mgCiclosporinhttps://thuoclp.com/san-pham/sandimmun-neoral-25mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-25mg/
94MThuốc Thải GhépNeoral 100mgCiclosporinhttps://thuoclp.com/san-pham/sandimmun-neoral-100mg-50-vien-gia-thuoc-neoral-100mg/
95MThuốc Thải GhépCellCept 250mgMycophenolate mofetilhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cellcept-250mg-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc-cellcept/
96MThuốc Thải GhépCellCept 500mgMycophenolate mofetilhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-cellcept-500mg-50-vien-mycophenolate-mofetil-gia-thuoc/
97Mthuốc thải GhépPrograf 1mgTacrolimushttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-prograf-1mg-tacrolimus-phong-ngua-dao-thai-ghep-than-gan-gia-thuoc-prograf/
98MThuốc vảy nếnSoriatane 25mgAcitretinhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-soriatane-25mg-acitretin-dieu-tri-benh-vay-nen-gia-soriatane/
99Mthuốc Vẩy nếnRemicade 100mgInfliximabhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-remicade-100mg-infliximab-dieu-tri-viem-khop-vay-nen-viem-loet-dai-trang-gia-bot-pha-tiem-remicade/
100NChống Huyết KhốiEliquis 5mgApixabanhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-eliquis-5mg-apixaban-giup-phong-chong-dot-quy-gia-thuoc-eliquis/
101NChống Huyết KhốiPradaxa 110mgDabigatran etexilatehttps://thuoclp.com/san-pham/gia-thuoc-pradaxa-110mg-dabigatran-etexilate/
102NChống Huyết KhốiXarelto 10mgRivaroxabanhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-10mg-rivaroxaban-phong-ngua-huyet-khoi-tinh-mach-gia-thuoc-xarelto-10mg/
103NChống Huyết KhốiXarelto 15mgRivaroxabanhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-15mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-15mg/
104NChống Huyết KhốiXarelto 20mgRivaroxabanhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-xarelto-20mg-rivaroxaban-gia-thuoc-xarelto-20mg/
105OProlactin cao, u tuyến yênDostinex 0.5mgCabergolinehttps://thuoclp.com/san-pham/dostinex-0-5mg-8-vien-cabergoline-gia-thuoc-dostinex/
106OThuốc đạm thậnKetosterilKetosterilhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ketosteril-100-vien-gia-thuoc-trong-benh-than-man/
107OThuốc động kinhKeppra 500mgLevetiracetamhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-keppra-500mg-50-vien-levetiracetam-gia-thuoc-keppra/
108OThuốc động kinhSabril 500mgVigabatrinhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-sabril-500mg-100-vien-vigabatrin-gia-thuoc-sabril/
109OThuốc teo cơRilutek 50mgRiluzolehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-rilutek-50mg-56-vien-riluzole-gia-thuoc-rilutek/
110Pnhiễm khuẩn CMVValcyte 450mgValganciclovirhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-valcyte-450mg-valganciclovir-viem-vong-mac-gia-thuoc-valcyte/
111PNhiễm Trùng do NấmNoxafil 100mgposaconazolehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-noxafil-100mg-dieu-tri-phong-chong-nhiem-trung-gia-thuoc-noxafil/
112PNhiễm Trùng do NấmVfend 200 mgVoriconazolehttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-vfend-200mg-voriconazole-dieu-tri-nhiem-trung-do-nam/
113Ptăng huyết áp động mạch phổiTracleer 125mg Bosentanhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-tracleer-125mg-bosentan-thuoc-dieu-tri-tang-huyet-ap-dong-mach-phoi-gia-thuoc-tracleer/
114PTắt nghẽn phổiSpiriva 18mcgTiotropiumhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-spiriva-18mcg-dieu-tri-tac-nghen-phoi-man-tinh-gia-thuoc-spiriva/
115QHormone tăng trưởngGenotropin 12mgSomatropinhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-genotropin-12mg-somatropin-36iu-hormone-tang-truong/
116QHormone tăng trưởngNorditropin 10mgSomatropinhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-norditropin-10mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
117QHormone tăng trưởngNorditropin 15mgSomatropinhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-norditropin-15mg-somatropin-hormone-tang-truong-gia-norditropin/
118QThuốc Tiểu đườngRyzodeg 100u/mlInsulinhttps://thuoclp.com/san-pham/thuoc-ryzodeg-100u-ml-dieu-tri-benh-benh-tieu-duong-gia-thuoc-ryzodeg/

 

Thuốc phổ biến:

Kiến thức bệnh học:

Danh mục thuốc điều trị:

Cập Nhật lúc

Gửi phản hồi