Thuốc Radicut 30mg Edaravone điều trị teo cơ xơ cứng một bên ALS mới

12.345,0

  • Tên thương hiệu: Radicut (ở Nhật), Radicava (ở Mỹ)
  • Thành phần hoạt chất: Edaravone 30mg
  • Hãng sản xuất: Tanabe Mitsubishi Pharmaceutical Co Ltd, Japan
  • Hàm lượng: 30 mg 
  • Đóng gói: Radicut (Edaravone) – 20 ml x 10 ống (30 mg)
  • Giá Thuốc Radicut: BÌNH LUẬN bên dưới