BỆNH UNG THƯ

Ung thư là sự tăng trưởng không kiểm soát của các tế bào bất thường

ở bất cứ đâu trong cơ thể thường được gọi là tế bào ung thư hoặc tế bào khối u.

XEM THÊM KIẾN THỨC VỀ UNG THƯ

THUỐC UNG THƯ PHỔI PHỔ BIẾN

Danh sách thuốc điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ

được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn.

9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
8,0
10,0
10,0
9,0
10,0

XEM THÊM THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI

THUỐC UNG THƯ GAN PHỔ BIẾN

Danh sách thuốc điều trị ung thư gan không phải tế bào nhỏ

được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn.

10,0
10,0
10,0
9,0

THUỐC UNG THƯ PHỔ BIẾN KHÁC

Danh sách thuốc điều trị ung thư phổ biến

được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn.

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
9,0
9,0
8,0

XEM THÊM TẤT CẢ LIST THUỐC CỦA THUOCLP.COM